شماره تماس : 09213579797

تبلیغ در گوگل 400$

تبلیغ در گوگل 400$

قیمت : 47000000 هزار تومان

شارژ پنل : 400لیر
نمایش در تمامی دیوایس ها

مدت نمایش رایگان (تا اتمام شارژ پنل)
امکان ارائه گزارش

دسترسی مستقیم به اکانت
متوسط تعداد ورود کاربر / 8.000 نفر
حداکثر تعداد ورود کاربر / 20.000 نفر
هزینه حداقل هر کلیک / 0.02
هزینه حداکثر هر کلیک / 0.05

در این پکیج تبلیغ گوگل دامنه ir نیز مورد پذیرش است .

راهنمای سفارش