شماره تماس : 09213579797

خرید ورودی گوگل 200 ثانیه ای

خرید ورودی گوگل 200 ثانیه ای

پکیج های سفارش ورودی گوگل 200 ثانیه ای

برای دسترسی سریع جهت مشاهده توضیحات و یا خرید سرویس های ورودی گوگل200 ثانیه ای بر روی سرویس دلخواه خود را انتخاب و کلیک نمایید :

 

نام سرویس
تعداد ورودی گوگل ارسالی روزانه
تعداد کل ورودی گوگل ارسالی
مدت ارسال
تعداد عبارات کلیدی
مبلغ سفارش به تومان
افزایش ورودی گوگل 200 ثانیه ای 150 آی پی روزانه 1ماهه 150 ورودی 4,500 کل دریافتی 30 روز 1 عبارت 85,500
افزایش ورودی گوگل 200 ثانیه ای 300 آی پی روزانه 1ماهه 300 ورودی 9,000 کل دریافتی 30 روز 2 عبارت 162,000
افزایش ورودی گوگل 200 ثانیه ای 500 آی پی روزانه 1ماهه 500 ورودی 15,000 کل دریافتی 30 روز 3 عبارت 233,000
افزایش ورودی گوگل 200 ثانیه ای 1000 آی پی روزانه 1ماهه 1000 ورودی 30,000 کل دریافتی 30 روز 3 عبارت 309,000
افزایش ورودی گوگل 200 ثانیه ای 2000 آی پی روزانه 1ماهه 2000 ورودی 60,000 کل دریافتی  30 روز 4 عبارت 600,000
افزایش ورودی گوگل 200 ثانیه ای 5000 آی پی روزانه 1ماهه 5000 ورودی 150,000 کل دریافتی 30 روز 5 عبارت 1,275,000
افزایش ورودی گوگل 200 ثانیه ای 10000 آی پی روزانه 1ماهه 10000 ورودی 300,000 کل دریافتی 30 روز 8 عبارت 2,370,000
افزایش ورودی گوگل 200 ثانیه ای 50000 آی پی روزانه 1ماهه 50000 ورودی 1,500,000 30 روز 10 عبارت 8,850,000

 


logo-samandehi