به اطلاع گرامیان می رساند

طرح سهم من (تخفیف همکاری) بروز رسانی گردید.

در این بروز رسانی درصد تخفیفات ثابت طبق زمانبندی در این ماه بصورت موقت صفر گردید

همانطور که می دانید با هر تراکنشی که در شیک رنک توسط مشتریان صورت میگیرد مطابق اعتبار سنجی سیستمی سطح کاربری مشتریان بطور خودکار به یکی از 1 تا 10 گردید ارتقا پیدا می کند.

در هر یک از سطوح کاربری و گرید ها مقداری تخفیف ثابت و سایر تشویقات و پیشنهادات ویژه به مشتریان تعلق می گیرد

  • این طرح تخفیفی و تشویقی هر 1 الی 3 ماه بروز رسانی میگردد و ممکن هست درصد تخفیفات افزایش /کاهش /صفر /حذف گردد.

 

تمامی تغییرات طبق جدول زمانبندی مشخص شده در صفحه سهم من اعمال می گردد.

ردیف توضیحات تاریخ بروز رسانی وضعیت
1 مقدار تخفیف در تمام گرید ها افزایش یافت. 1402/04/01 انجام شده
2  مقدار تخفیف در تمامی گرید ها کاهش یافت. 1402/05/11 انجام شده
3 مقدار تخفیف در تمامی گرید ها افزایش یافت. 1402/06/30 انجام شده
4 مقدار تخفیف در تمامی گرید ها صفر گردید. 1402/08/11 انجام شده
5 در بروز رسانی بعدی طی ماه های آینده افزایش خواهد یافت. - انجام نشده

 

برای مشاهده جزییات دقیق از جمله مقدار تخفیف - نحوه ارتقا به سطح بالاتر - جدون زمانبندی تغییرات - جدول مقدار تخفیف و سطوح کاربری و .. به لینک سهم من مراجعه نمایید.

https://chicrank.ir/knowledgebase/38

 

 پنجشنبه, نوامبر 2, 2023

« بازگشت